30. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZU YAPTIK.

Vakfımızın 30.Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 23 Şubat 2020 yılında aşağıdaki gündem doğrultusunda yapıldı. Başkan İbrahim Kala katılan tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

 

                                 GÜNDEM

               1- Açılış ve Saygı duruşu,

               2- Başkanlık divanının  seçilmesi ve  divana genel kurul tutanaklarının 

                    imzalama yetkisinin verilmesi,

               3- Faaliyet Raporunun okunması,

               4- Bilanço ve Gelir / Gider hesaplarının okunması,

               5- Denetçiler Raporunun okunması,

               6- Faaliyet Raporu, Mali Raporlar  ve Denetim Raporu için görüşler,

               7- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

               8- Dilek ve Temenniler,

               9- Kapanış